Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie monter elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania elementów i układów elektronicznych na płytkach drukowanych, montowania podzespołów i układów elektronicznych w urządzeniach, instalowania i konserwowania urządzeń elektronicznych.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI

Olimpiada rozwija pasję i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy podnosząc aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej. To decyduje o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznacza drogę do ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami.

Czytaj więcej...

Mistrzostwa ZSE odbywały sie systemem brazylijskim w piątek i poniedziałek. Wystartowało 67 zawodników 1 miejsce Gałek Dominik 2TM1 ,2 miejsce Chodakowski Maciej 4TI3, 3 miejsce Łukasiewicz Szymon 3TM. Gratulujemy i zapraszamy na kolejne zmagania sportowe.

Czytaj więcej...

III EDYCJA OLIMPIADY CYFROWEJ 2018/19
WYNIKI ZAWODÓW I STOPNIA
20 LISTOPADA 2018 roku odbył się I etap Olimpiady wzięło w nim udział 2 584 uczniów i uczennic z 300 szkół w całej Polsce. Zgodnie z punktem 4.4.11. Regulaminu Olimpiady – do II etapu zostało przyjętych 290 osób, które otrzymały co najmniej 67,33 pkt. Tym samym próg procentowy wyniósł 68,7%.

Czytaj więcej...

Tym razem w Radomiu w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu przy ulicy Traugutta 61A, 28.11.2018r odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów potwierdzających przyznanie Stypendium prezesa rady ministrów dla najlepszych uczniów z terenu objętego nadzorem pedagogicznym Delegatury w Radomiu Kuratorium Oświaty w Warszawie. Wśród nagrodzonych jest uczeń naszej szkoły Dawid Sygocki z klasy 4TI1.

Czytaj więcej...

,, Nie musisz być wielki, żeby zacząć,
ale musisz zacząć, żeby być wielki.....''
 
Dnia 22.XI.2018r w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im.dr Konrada Vietha w Radomiu, z okazji obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa, odbyło się uroczyste podsumowanie
VII edycji konkursu ,, Szkoła Przyjazna Honorowemu Krwiodawstwu'' w grupie szkół miasta Radomia.

Czytaj więcej...

Dnia 09.11.2018 Ulicami Radomia już po raz czternasty przeszedł Marsz Wolności. Podobnie jak w poprzednich latach, z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, zorganizowała go społeczność VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego. Wzięła w nim udział nasza szkoła, którą reprezentował poczet sztandarowy w składzie: Mateusz Wójcik, Patryk Hernik, Jakub Krawiec oraz Bartłomiej Kuba pod opieką Pana Dyrektora Konrada Witkowskiego oraz Pani Wicedyrektor Agnieszki Paździor.

Czytaj więcej...

ZAWODY I STOPNIA

W dniu 20 listopada 2018 r. w Zespole Szkół Elektronicznych odbył się pierwszy etap III EDYCJI OLIMPIADY CYFROWEJ. Udział wzięło 21 uczniów. Zawody I stopnia polegały na rozwiązaniu testu wiedzy i umiejętności składającego się z 50 pytań jedno - i wielokrotnego wyboru. Test przeprowadzany był w formie elektronicznej. Celem olimpiady jest kształtowanie świadomych użytkowników i użytkowniczek mediów cyfrowych, czyli takich, którzy/które są krytycznymi odbiorcami informacji, rozumieją język mediów.

Czytaj więcej...