Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

W dniu 14 października w Zespole Szkół Muzycznych odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Gospodarzami akademii byli Mazowiecki Kurator Oświaty Dorota Sokołowsko oraz Prezydent Miasta Radomia Radosław Witkowski.

Na tej uroczystości Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczona została wicedyrektor Krystyna Dasiewicz, a Nagrody Prezydenta Miasta Radomia otrzymali dyrektor Radosław Kotowicz i nauczyciel Artur Nowocień.  

revcoll.com

Czytaj więcej...

W dniu 15 października 2015 roku Premier Ewa Kopacz wręczyła ponad 30 stypendiów Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2014/2015. Otrzymali je najlepsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, a wśród nich po raz pierwszy w historii naszej szkoły bezpośrednio z rąk Pani Premier otrzymała je Katarzyna Wolska - uczennica klasy 4Ti1.

revcoll.com

Czytaj więcej...

DATA NR LEKCJI NAUCZYCIEL NIEOBECNY KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
20.10. 2015 1 B. Gradzik 1TE1 p. Kostkiewicz – cała klasa
wtorek 2 zwolnienie lekarskie 2Ti1 p. Kostkiewicz – cała klasa
  4   1TE2 p. Kostkiewicz – cała klasa
         
20.10. 2015 3 K. Siekiera 1TE1 p. Kuczyński – cała klasa
wtorek 4-5 zawody sportowe - opieka 1Ti3 p. Kuczyński – cała klasa
  6   1TE2 grupa p. Siekiery – zajęcia odwołane
  7   1TE1 zajęcia odwołane
  8   2TE1 zajęcia odwołane
         
20.10. 2015 5 M. Stańczyk 4Ti2 p. M. Stępień – historia i społeczeństwo za lek. 1, sala 107
wtorek 6-7 zwolnienie lekarskie 3Ti1 p. Matyga – cała klasa, sala 308

revcoll.com

DATA NR LEKCJI NAUCZYCIEL NIEOBECNY KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
19.10. 2015 5-7 M. Stańczyk 2Ti1 p. Matyga – cała klasa, sala 308
poniedziałek   zwolnienie lekarskie    
         
19.10. 2015 3 R. Okrutny 1TTi p. Kwiecień – wdż, sala 305
poniedziałek 4 urlop bezpłatny 3TT p. Chrząszcz – fizyka techniczna  za lek. 1, sala 107
  6   2TE1 zajęcia odwołane
  7   1Ti3 p. Solecka – matematyka za lek. 8, sala 010
         
19.10. 2015 4 A. Smolarczyk 3TE1 p. Marszałek – matematyka za lek. 0
poniedziałek 5 nb usprawiedliwiona 1Ti1 p. M. Kozłowski – utk za lek. 1 we wtorek 20.10. 15 r., sala 209
  6   4Ti3 p. Pietrzak-Marek – zorganizuje zajęcia, sala 209
  7   1Ti1 zajęcia odwołane

revcoll.com

DATA NR LEKCJI NAUCZYCIEL NIEOBECNY KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
16.10. 2015 0-3 M. Nagrodzka 4TE2 p. Makowski i p. Chrzan – po ½ grupy
piątek 4-7 zwolnienie lekarskie 3TE1 p. Barszcz i p. Wiśniewski – po ½ grupy
         
16.10. 2015 0-2 M. Stańczyk 1Ti3 zajęcia odwołane
piątek 3-5 zwolnienie lekarskie 2Ti2 p. Matyga – cała klasa sala 113
         
16.10. 2015 0-2 E. Miłkowska 1Ti3 zajęcia odwołane
piątek 3-4 urlop bezpłatny 3Ti2 klasa na praktyce
         
16.10. 2015 6 W. Faliński 4TT zajęcia odwołane
piątek   udział w uroczystości    
         
16.10. 2015 6 K. Solecka-Cieloch 3Ti2 klasa na praktyce
piątek   opieka kl. 3Ti3    
         
16.10. 2015 6-7 W. Popielarski 2Ti1 klasa w kinie
piątek   opieka kl. 2Ti1    
         
16.10. 2015 6 M. Łukasiewicz 3z zajęcia odwołane
piątek 7 opieka grupy kl. 2TE2 4TT zajęcia odbyły się w pon. 12.10. 15 r. na lek. 3
         
16.10. 2015 6 K. Płokita 1TTi p. Mamczarz – cała klasa sala 205
piątek 7 opieka kl. 2TE1 2TE1 klasa w kinie
         
16.10. 2015 6 A. Smolarczyk 1TE2 zajęcia odwołane
piątek 7 opieka kl. 2TE3 2TE3 klasa w kinie
         
16.10. 2015 6 M. Stępień 2TE1 klasa w kinie
piątek 7 opieka kl. 2TT 3TT zajęcia odwołane
         
16.10. 2015 6 K. Siekiera 2TE2 klasa w kinie
piątek 7 opieka kl. 2Ti2 2Ti2 klasa w kinie
         
16.10. 2015 --- J. Olas --- -------------------------------------
piątek   opieka kl. 3Ti1    

 

Klasy 2TE1, 2TE2, 2TE3, 2Ti1, 2Ti2, 3Ti1 i 3Ti3 o godz. 12.30 wychodzą pod opieką wyżej wymienionych nauczycieli do kina Helios w ramach Akademii Filmowej (wycieczka przedmiotowa).

revcoll.com

DATA NR LEKCJI NAUCZYCIEL NIEOBECNY KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
15.10. 2015 1 M. Stańczyk 1Ti3 p. Mroczek – cała klasa
czwartek 3 zwolnienie lekarskie 1TTi p. Mroczek – cała klasa
  4   1TE2 p. Mroczek – cała klasa
  5   1Ti1 p. Mroczek – cała klasa
  6   1TE1 p. Mroczek – cała klasa
  7   1Ti2 p. Mroczek – cała klasa

revcoll.com

DATA NR LEKCJI NAUCZYCIEL NIEOBECNY KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
15.10. 2015 0-1 Ł. Rylski 4Ti3 p. P. Kozłowski – cała klasa
czwartek 2-3 urlop okolicznościowy 4Ti2 p. P. Kozłowski – cała klasa
  4-5   4Ti2 p. Pietrzak-Marek – cała klasa
  6-7   4Ti1 p. Gregorek-Tabor – cała klasa
         
15.10. 2015 6-8 M. Nagrodzka 1Ti1 p. Sokołowski i p. Miłkowska – po ½ grupy
czwartek   zwolnienie lekarskie    

revcoll.com

8 września 2015 r. Prezydent Miasta Radomia zarządził wybory do Parlamentu Młodzieży Miasta Radomia i powołał Miejską Komisję Wyborczą. W związku z powyższym w naszej szkole powstała Szkolna Komisja Wyborcza w składzie: Przewodnicząca - Pani Jolanta Olas; Wiceprzewodnicząca - Pani Agnieszka Smolarczyk; Sekretarz- Krystyna Miącz; Członek Komisji - Piotr Krupa; Członek Komisji - Damian Wicik; której zadaniem było przeprowadzenie wyborów zgodnie z regulaminem i Ordynacją Wyborczą PMMR.

revcoll.com

Czytaj więcej...

DATA NR LEKCJI NAUCZYCIEL NIEOBECNY KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
13.10. 2015 0-3 M. Nagrodzka 4TE2 p. Chrzan i p. Makowski – po ½ grupy
wtorek 4-7 zwolnienie lekarskie 3TE2 p. Barszcz i p. Wiśniewski – po ½ grupy

 

Dnia 13.10. 2015 r. godz. 10.45 na sali gimnastycznej odbędzie się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Następujący nauczyciele proszeni są o zejście wraz z klasami lub grupami na salę gimnastyczną o godz. 10.35:

 1. Czerska Barbara
 2. Kalbarczyk Jarosław
 3. Kalita Michał
 4. Kiełbiowski Jakub
 5. Kołdej Izabela
 6. Makowski Marcin
 7. Mamczarz Maria
 8. Marszałek Julia
 9. Nowocień Artur
 10. Olas Jolanta
 11. Pietrzak-Marek Urszula
 12. Smolarczyk Agnieszka
 13. Sokołowski Sławomir
 14. Stańczyk Aneta
 15. Suwalski Tomasz
 16. Szczepanowski Marek
 17. Wach Paweł
 18. Wiśniewski Witold
 19. Wojciechowski Wojciech

revcoll.com