Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

Drodzy uczniowie

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami na temat bezpieczeństwa w Internecie. Zostały one opracowane przez Fundację ETOH w ramach projektu edukacyjno-profilaktycznego „Uzależnienia behawioralne? – Nie potrzebuję!”. Znajdziecie tam informację na co zwracać uwagę, gdzie szukać pomocy, jak postępować w przypadku, kiedy zaobserwuje u siebie niepokojące sygnały uzależnienia od internetu. 

Czytaj więcej...

Warsztaty edukacyjne dla uczniów, przygotowane w oparciu o zasady kształcenia kluczowych kompetencji dla uczniów szkół średnich.

Spotkania prowadzone są w atrakcyjnej, interdyscyplinarnej formie, wzbogacone dyskusją.
W najbliższy piątek t.j. 24 kwietnia 2020r.o godz. 14.00 i 15.00 odbędą się spotkania dla uczniów:

Czytaj więcej...

Zdalna edukacja

  • Nauka zdalna polega na zapoznawaniu się z różnego rodzaju cyfrowymi materiałami udostępnionymi w sieci Internet pod kierunkiem i aktywnym przewodnictwem nauczyciela.
  • Formy kształcenia dzielimy na synchroniczne interaktywne (uczeń i nauczyciel pracują w tym samym czasie, prowadząc komunikację w czasie rzeczywistym) oraz asynchroniczne (słuchacze mają dostęp do materiałów udostępnionych przez sieć, przyswajają wiedzę, realizują zadane ćwiczenia, wypełniają testy, itd.).
  • Rezultaty działań zarówno w kształceniu synchronicznym, jaki asynchronicznym mogą być przedmiotem oceny.

Czytaj więcej...

Zestawienie pracy psychologa i pedagoga

Nazwa placówki

Imię i nazwisko nauczyciela

Funkcja

Godziny pracy zdalnej

Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów

Izabela Kołdej

Pedagog

Pon. 10.00-16.00

Wtorek 8.00-14.00

Środa 9.00 – 13.00

Czwartek 15.00-18.00

Piątek 8.00 – 11.00

Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów

Ilona Banaszek

Psycholog

Pon. 10.00-15.00

Wtorek 12.00-15.00

Środa 8.00 – 12.30

Czwartek 8.00-13.00

Piątek 8.00 – 12.30

Szanowni Państwo

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, szkoła będzie prowadzić nauczanie na odległość od 25.03.2020r do 10.04.2020r. W tym czasie szkoła będzie zamknięta dla uczniów i nauczycieli.

Prosimy pamiętać o bezpieczeństwie w domu. Uczniowie muszą unikać miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe). Najlepiej jeżeli w tym czasie pozostaną w domu.

Prosimy o śledzenie informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły za pośrednictwem e-dziennika oraz strony internetowej szkoły.

Prosimy również o śledzenie na bieżąco komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem MEN w sprawie nauczania zdalnego:

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne

Z wyrazami szacunku

Konrad Witkowski

 

  1. Nauczyciele planują pracę na cały tydzień w terminarzu w Librusie z zachowaniem właściwej higieny pracy umysłowej uczniów.
  2. Konsultacje z nauczycielami i dyrekcją w formie elektronicznej przez Librusa od poniedziałku do piątku w godzinach:

Czytaj więcej...

Drodzy rodzice
           Obecnie znajdujemy się w sytuacji wyjątkowej, ponieważ zupełnie do tego nieprzygotowani, traciliśmy poczucie bezpieczeństwa. Powoli uruchamiają się nasze mechanizmy adaptacyjne, jednak ilość docierających informacji o zagrożeniu podsyca niepokój i rodzi lęk. Od nas dorosłych, od rodziców zależy, jak dzieci poradzą sobie w najbliższych dniach, czy tygodniach. Dzieci przeżywają nie tyle sam fakt istnienia koronawirusa, bo ten dla nich, tak jak i dla nas jest dość abstrakcyjny, ale dzieci reagują na panikę rodziców wyrażającą się chociażby ciągłym nakazywaniem mycia rąk czy zakazywaniem wychodzenia z domu.

Czytaj więcej...

• Obserwuj reakcje i emocje dziecka.

Każdy człowiek inaczej reaguje na wydarzenia otaczającego świata. Niektóre dzieci na obecną sytuację reagują spokojem, zaciekawieniem czy nawet podekscytowaniem (spowodowanym możliwością zostania w domu zamiast pójścia do szkoły). Część dzieci odczuwa niepokój i strach. Obserwuj reakcje emocjonalne własnego dziecka i akceptuj je.

Czytaj więcej...

W domu czujemy się bezpiecznie oraz komfortowo. Jednak z biznesowego punktu widzenia zdalna praca stanowi poważne zagrożenia dla ochrony danych. Pamiętajmy, że podczas pracy zdalnej korzystamy z sieci internetowej w domu. Często sieci domowe nie są w żaden dodatkowy sposób zabezpieczane, a nie jest rzadkim przypadkiem obecność w takiej sieci zainfekowanych urządzeń. Posiadamy również dostęp do urządzeń prywatnych, które w czasie pracy zdalnej mogą posłużyć, jako narzędzie służbowe. To tworzy dodatkowe ryzyko, przed którym lepiej się zabezpieczyć.

Czytaj więcej...