Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

 

Liderzy – koordynatorzy zespołów zadaniowych:

 

Monografia szkoły:
 • Katarzyna Solecka-Cieloch

Organizacja Meczu Sportowego z udziałem absolwentów - cz. sportowa:

 • Jarosław Kalbarczyk
Rzecznik prasowy ds. Jubileuszu:
 • Aneta Stańczyk
Scenariusz, cz. artystyczna
Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w dniu 20 października 2017 r.:
 • Jolanta Olas
 • Hanna Żukowska
Zespołu Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w dniu 20 października 2017 r:
 • Karolina Czarnecka
 • Anna Wieczorek
Bankiet w dniu 20 października 2017 r. na terenie Zespołu Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte:
 • Katarzyna Siekiera
Część artystyczna w ZSE w Radomiu:
 • Barbara Czerska
Lider zespołu ds. przygotowania prezentacji o szkole:
 • Urszula Pietrzak-Marek
Lider zespołu ds. przygotowania Kroniki Szkoły i Pamiątkowej Księgi Wpisów Gości:
 • Małgorzata Piwowarczyk-Tkaczyk
Zespoł ds. materiałów pamiątkowych, souvenirów:
 • Aneta Gregorek-Tabor
 • Julia Marszałek
Zespoł ds. zaproszeń, podziękowań, dyplomów, plakatów:
 • Edyta Miłkowska
 • Magdalena Zwierzchowska
Promocja:
 • Agnieszka Paździor
Pozyskiwanie sponsorów:
 • Krystyna Dasiewicz
Bezpieczeństwo i logistyka parkowania samochodów:
 • Maciej Szykowny
Spotkania z absolwentami:
 • Hanna Żukowska
Baner reklamowy:
 • Włodzimierz Trawiński
 • Jacek Kozuń
Preliminarz finansowy:
 • Jacek Kozuń
Strona i internetowa i Facebook:
 • Paweł Wach
 • Zbigniew Matyga