Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

28 listopada 2019 roku w ZSE odbył się Festiwal Filmowy dotyczący Międzynarodowego Konkursu Wideo organizowanego przez Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu.

Czytaj więcej...

W ramach współpracy między Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu a ZSE im. Bohaterów Westerplatte grupa uczniów z klasy 1E oraz 3T1 w dniu 27.11.2019 wzięła udział w wykładzie otwartym zorganizowanym przez Wydział Filologiczno-Pedagogiczny UTH Rad. Wykład pt. Kraftwerk - ikona niemieckiej popkultury poprowadził Pan dr Jacek Kowalski.

 

Czytaj więcej...

Olimpiada składa się z dwóch bloków tematycznych:

• Blok A - Innowacje Techniczne

• Blok B – Wynalazczość

Uczeń może wystartować w jednej z w/w części lub spróbować swoich sił w obu częściach. Blok A dotyczy praktycznego wykonania pracy z jednej z 4 kategorii (pomoc dydaktyczna, pomysł ekologiczny, pomysł techniczny, usprawnienie softwarowo – techniczne), natomiast blok B dotyczy sprawdzenia wiedzy teoretycznej z dziedziny wynalazczości.

Czytaj więcej...

Ruszają zapisy do konkursu STEM (SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING, MATHEMATICS) organizowanym przez Politechnikę Warszawską.

W ramach projektu odbędzie się konkurs interdyscyplinarny uwzględniający wymagania w zakresie rozszerzonym programu nauczania z fizyki, matematyki i informatyki w szkole ponadgimnazjalnej.

Czytaj więcej...

Ruszają zapisy do XLIII Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej organizowanej przez AGH w Krakowie. Można zapisać się do następujących grup: 1. mechatronicznej 2. elektrycznej 3. elektronicznej 4. informatycznej 5. teleinformatycznej 6. elektroniki i informatyki medycznej Szkoła może wytypować po 4 osoby z każdej grupy tematycznej.

Zapisy kandydatów od 1XII u p. H. Żukowskiej 213w.

Czytaj więcej...

15 listopada 2019r. klasa 1M uczestniczyła w konferencji: PASJA, INSPIRACJA, MOTYWACJA, zorganizowanej w ramach obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Organizatorem konferencji jest American Corner Radom.

Czytaj więcej...

W piątek 8 listopada na zaproszenie p. Urszuli Pietrzak-Marek w naszej szkole gościliśmy firmę MRSolutions, która świadczy usługi w zakresie projektowania stron www, projektów graficznych, kampanii reklamowych, doradztwa IT. Jest to firma, która działa na naszym rynku lokalnym. Przedstawicielami tej spółki byli Michał Rdzanek, nasz absolwent, oraz Piotr Szary. Nieustanne poszerzanie horyzontów, zgłębianie tajników rozwiązań internetowych oraz nowoczesnego marketingu online to ich pasja.

Czytaj więcej...