Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

8 października 2019 ,odbyła się w naszej szkole symulacja wyborów powszechnych poprzedzona kampanią profrekwencyjną. Kampania profrekwencyjna była działaniem neutralnym mającym na celu zachęcenie do udziału w wyborach.

Naukowcy już wiele lat temu udowodnili, że jednostkowe doświadczenie uczestnictwa w wyborach zwiększa o 50% prawdopodobieństwo udziału w następnym głosowaniu , zaś udział w wyborach trzy razy z rzędu wykształca nawyk głosowania i powoduje, że pójście do urn staje się czynnością rutynową. Ktoś, kto już raz głosował ma silniejsze poczucie odpowiedzialności za oddany głos, większą wiedzę na temat samego aktu głosowania, a także zaczyna bardziej interesować się polityką. Nasz udział w programie „Młodzi głosują” miał więc zatrzymać negatywny trend obniżającej się od lat frekwencji wyborczej. Młodzi ludzie, także niepełnoletni mają swoje zdanie i poglądy. Program „Młodzi głosują” dał im więc możliwość wypowiedzenia się w sprawach ważnych dla kraju, a nasze zaangażowanie w działania na rzecz wysokiej frekwencji wyborczej skierowane do dorosłych wyborców przyniosły zamierzony efekt. W tym roku frekwencja w wyborach powszechnych była rekordowa i wyniosła po raz pierwszy od 30 lat 61,74%.

Poniżej prezentujemy wyniki szkolne i relacje z przebiegu głosowania.