Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

 

DATA NR LEKCJI NAUCZYCIEL NIEOBECNY KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
22.12 0 LI 1TTi Zajęcia zostają odwołane.
  1   4TE1 Zajęcia gr. p. Cichawy zostają odwołane.
  2 ZA 3TI3 p. Ciszewska zaopiekuje się klasą.
  3   3TI3 p. Sajak zaopiekuje się klasą.

 

 

revcoll.com

 

DATA NR LEKCJI NAUCZYCIEL NIEOBECNY KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
18.12 0 LI Dz4 Zajęcia zostają odwołane.
  1   1TTi p. Solecka-Cieloch za l. 4 czwartek 17.12
  0-1 UP 2TI2 Zajęcia zostają odwołane.
  2-3   4TI1 Grupa p. Pietrzak zajęcia zostają odwołane.
  2 ZA 3TI2 p. J. Stępień za l. 6 poniedziałek 21.12
  4   1TE2 p. Płokita zaopiekuje się klasą.
  5   3z p. Kwiecień zaopiekuje się klasą.
  6-7   3TE2 Zajęcia zostają odwołane.
  3 ZK 4TI3 p. Okoń zajęcia z całą klasą.
  4   1TI2 p. Okoń zajęcia z całą klasą.
  5   2TI1 p. Okoń zajęcia z całą klasą.
  6   2TI2 Zajęcia zostają odwołane.
  5 AB 4TT Czytelnia.
  6   1TE2 Zajęcia zostają odwołane.
  7   2TE3 Zajęcia zostają odwołane.
  0-1 AG 4TT Zajęcia zostają odwołane.
  4-5   4TI1 Zajęcia gr. p. Gregorek – Tabor zostają odwołane.
  6-7   4TI2 Zajęcia gr. p. Gregorek – Tabor zostają odwołane.
  2 MO 2TI2 p. Zwierzchowska zaopiekuje się klasą.
  4   2TI1 p. Popielarski zaopiekuje się klasą.
  5   2TT Zajęcia zostają odwołane.
  6   2TE1 Czytelnia.
  7   3TT Zajęcia zostają odwołane.
  1 BG 2TI1 p. Kostkiewicz zaopiekuje się klasą.
  2   4TI3 p. Kostkiewicz zaopiekuje się klasą.
  3   1TTI p. Kostkiewicz zaopiekuje się klasą.
  5   4TE1 Zajęcia gr. p. Gradzik zostają odwołane.

 

 

revcoll.com

DATA NR LEKCJI NAUCZYCIEL NIEOBECNY KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
16.12 6 LI 2TE2 Zajęcia gr. p. Cichawy zostają odwołane.
  7-8   Dz4 Zajęcia zostają odwołane.
  4 OR 2TE1 p. Czarnecka zaopiekuje się klasą.
  6   2TE3 Czytelnia.
  7   1TI3 Zajęcia zostają odwołane.
  8   2TE3 Zajęcia zostają odwołane.
  0-1 UP 3TI2 Zajęcia gr. p. Pietrak zostają odwołane.
  2-3   4TI1 p. Rylski zajęcia z całą klasą.
  4--5   4TI3 p. Rylski zajęcia z całą klasą.
  6 ZA 1TI1 Zajęcia zostają odwołane.
  7   1TE2 Zajęcia zostają odwołane.
  0-1 EM 2TI1 Zajęcia zostają odwołane.
  3   4TI3 p. P. Kozłowski za l.6 wtorek 15.12
  4   4TE1 p. Kowalczyk zaopiekuje się klasą.
  5   2TE1 ks. Kośka zaopiekuje się klasą.
  3 ZK 1TI2 p. Okoń zajęcia z całą klasą.
  5   3TT p. Okoń zajęcia z całą klasą.
  6   4TE2 Zajęcia zostają odwołane.

revcoll.com

 

DATA NR LEKCJI NAUCZYCIEL NIEOBECNY KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
17.12 6 LI 4TE1 Zajęcia zostają odwołane.
  7   1TTI Zajęcia gr. p. Cichawy zostają odwołane.
  8   2TE2 Zajęcia gr. p. Cichawy zostają odwołane.
  0-1 UP 2TI1 Zajęcia gr. p. Pietrzak zostają odwołane.
  2-3   1TI3 p. Dasiewicz zajęcia z całą klasą.
  4-5   4TI2 p. Rylski zajęcia z całą klasą.
  3 ZA 3TI2 p. Popielarski zaopiekuje się klasą.
  4   1TI1 p. Solecka-Cieloch zaopiekuje się klasą
  5   1TE2 p. Miłkowska zaopiekuje się klasą.
  6   3TE2 Klasa na wycieczce.
  7   3TI3 Czytelnia.
  8   1TE1 Zajęcia zostają odwołane.
  3 ZK 2TT p. Syta zajęcia z całą klasą.
  4   1TI3 p. Syta zajęcia z całą klasą.
  5   3TI2 p. Okoń zajęcia z całą klasą.
  6   4TI2 Zajęcia p. Zielezińskiej zostają odwołane
  4 SO 1TI2 p. Siekiera za l. 8 poniedziałek 21.12
  5   2TE2 p. Kowalczyk zaopiekuje się klasą.
  6   1TI3 Czytelnia.
  7   2TE3 Zajęcia zostają odwołane.
  2 MM 3TI2 p. Ciszewska zajęcia z całą klasą.
  3   3TI3 p. Płokita zajęcia z całą klasą.
  4   3TT p. Wyszyńska zajęcia z całą klasą.
  5   3TI3 p. Płokita zajęcia z całą klasą.
  6   2TE2 p. Płokita zajęcia z całą klasą.
  0-1 AS 3TE1 Zajęcia zostają odwołane.
  2   1TI2 p. Syta zaopiekuje się klasą.
  3   2TE3 p. Sajak zaopiekuje się klasą.
  1 SN 1TI3 p. Mroczek zajęcia z całą klasą.
  3   1TTI p. Mroczek zajęcia z całą klasą.
  4   1TE2 p. Mroczek zajęcia z całą klasą.
  5   1TI1 p. Mroczek zajęcia z całą klasą.
  6   1TE1 p. Mroczek zajęcia z całą klasą.
  7   1TI2 Zajęcia gr. p. Stańczyka zostają odwołane.
  1-4 BZ 3TE2 Klasa na wycieczce.
  0-3 MY 3TE3 Klasa na wycieczce.
  0 AN 2TE2 Zajęcia zostają odwołane.
  1-6   3z Zajęcia gr. p. Nowocienia zostają odwołane.
  1-4 WH 3TE2 Klasa na wycieczce.
  5-8   2TE1 Po ½ gr. p. Wojciechowskiego zajmą się p. Wiśniewski i p. Żukowska.

 

Klasy: 3TE2 i 3TE3 wyjeżdżają na wycieczkę naukowo – techniczną

na Politechnikę Warszawską

 

revcoll.com

DATA NR LEKCJI NAUCZYCIEL NIEOBECNY KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
14.12 2 LI 2TE2 p. Kuczyński zajęcia z całą klasą.
  3   4TE1 Zajęcia gr. p. Cichawy zostają odwołane.
  3 OR 1TTi p. Suwalski zaopiekuje się klasą.
  4   3TT p. Chrząszcz za l. 1 poniedziałek 14.12
  6   2TE1 Zajęcia zostają odwołane.
  7   1TI3 p. Solecka za l. 8 poniedziałek 14.12
  2-3 ME 2TI1 Po ½ gr p. Miłkowskiej zaopiekują się p. Sokołowski i p. M. Kozłowski.
  4-6   1TI2 Po ½ gr p. Miłkowskiej zaopiekują się p. Sokołowski i p. Nagrodzka.
  0-2 KZ 3TI3 Zajęcia gr. p. Kozunia zostają odwołane.
  0-3 ZG 3TI2 Zajęcia gr. p. Zwierzchowskiej zostają odwołane.
  0-1 UP 3TI1 Zajęcia gr. p. Pietrzak zostają odwołane.
  2-3   4TI3 Zajęcia gr. p. Pietrzak zostają odwołane.
  4-5   4TI2 p. Rylski zajęcia z całą klasą.
  7   4TI3 Czytelnia.
  2 JK 3TI1 p. Faliński zajęcia z całą klasą.
  3   4TE1 Zajęcia zostają odwołane.
  4   3TI3 p. Marszałek zaopiekuje się klasą.
  5-6   4TE2 Zajęcia zostają odwołane.

revcoll.com

DATA NR LEKCJI NAUCZYCIEL NIEOBECNY KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
11.12 0 LI Dz4 Zajęcia zostają odwołane.
  1   1TTi Zajęcia grupy p. Cichawy zostają odwołane.
  0-3 PP 2TT Zajęcia zostają odwołane.
  0-3 TM 2TT Zajęcia zostają odwołane.
  4 MM 2TT Zajęcia grupy p. Mamczarz zostają odwołane..
  5   2TE3 p. Płokita zajęcia z całą klasą.
  6   1TTI p. Płokita zajęcia z całą klasą.
  7   2TE1 Zajęcia grupy p. Mamczarz zostają odwołane.
  1 WO 3TE1 Zajęcia zostają odwołane.
  2   4TE1 p. Mitak zaopiekuje się klasą.
  0-3 MY 4TE2 Po ½ gr. p. Makowskiego zaopiekują się: p. Chrzan i p. Ngrodzka
  4-7   3TE3 Po ½ gr. p. Makowskiego zajmą się:   p. Kozłowski i p. Nowocień
  1 JS 1TE2 Czytelnia.
  2   3z Czytelnia.
  4   2TE1 p. Płokita za l. 7 piątek 11.12
  5   1TE2 p. Kwiecień za l. 7 czwartek 17.12.
  6   2TE3 Czytelnia
  7   3TI3 Zajęcia zostają odwołane.
  0-2 ME Miłkowska 1TI3 Zajęcia gr. p. Miłkowskiej zostają odwołane.
  3   3TI2 p. Ciszewska zaopiekuje się klasą.
  4   3TI2 p. Popielarski zaopiekuje się klasą.

revcoll.com

DATA NR LEKCJI NAUCZYCIEL NIEOBECNY KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
10.12 6 LI 4TE1 Zajęcia zostają odwołane.
  7   1TTi Gr. p. Cichawy zajęcia zostają odwołane.
  8   2TE2 Zajęcia zostają odwołane.
  0-3 PP 3TT Po ½ gr. p. Pirosza zajmą się: p Wach i p. Zwierzchowska
  0 CZ 2TI2 Zajęcia zostają odwołane.
  2   1TE2 p. Syta zaopiekuje się klasą.
  0-2 TM 3TI1 Praktyka
  2 MM 3TI2 p. Ciszewska zajęcia z całą klasą.
  3   3TI3 p. Płokita zajęcia z całą klasą.
  4   3TT p. Wyszyńska zajęcia z całą klasą.
  5   3TI3 p. Płokita zajęcia z całą klasą.
  6   2TE2 p. Płokita zajęcia z całą klasą.
  3 WO 4TE2 p. Sajak zaopiekuje się klasą.
  4   2TE2 p. Siekiera za l. 4 piątek 11.12
  5   3TE1 p. Kowalczyk zaopiekuje się klasą.
  6   3TE3 Czytelnia.
  7   3TE2 Zajęcia zostają odwołane.
  4-6 AN 3z Zajęcia gr. p. Nowocienia zostają odwołane.

 

O godz. 11.45 dla klas: 1TTI, 1TI3 i 2TE3 odbędzie się godzinny wykład z prawnikami.

revcoll.com

DATA NR LEKCJI NAUCZYCIEL NIEOBECNY KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
9.12 6 LI 2TE2 p. Kuczyński zajęcia z całą klasą.
  7-8   Dz4 Zajęcia zostają odwołane.
  0-3 PP 3TI3 Po ½ gr. p. Pirosza zajmą się: p. Wach i p. Zwierzchowska
  4 OR 2TE1 p. J. Stępień zaopiekuje się klasą.
  6   2TE3 Czytelnia.
  7   1TI3 Zajęcia zostają odwołane.
  8   2TE3 Zajęcia zostają odwołane.
  4 KT 4TE2 p. Zielezińska zajęcia z całą klasą         za l. 6 środa 9.12
  6   2TI1 Zajęcia zostają odwołane.
  7   3TE2 Zajęcia zostają odwołane.
  1 CZ 3z Zajęcia zostają odwołane.
  2   2TT Zajęcia zostają odwołane.
  3   2TI1 p. Kozuń zaopiekuje się klasą.
  0-2 TM 3TT Po ½ gr. p. Marka zajmą się: p. Kozuń i p. Zalewski.
  3   1TTi p. M. Kozłowski zajęcia z całą klasą.
  4-6   2TI2 Po ½ gr. p. Marka zajmą się: p. Kozuń i p. Miłkowska.
  2 MM 2TE1 p. Płokita zajęcia z całą klasą.
  3   2TE2 p. Płokita zajęcia z całą klasą.
  4   4TI2 p. Ciszewska zajęcia z całą klasą.
  5   3z p. Ciszewska zajęcia z całą klasą.

revcoll.com

DATA NR LEKCJI NAUCZYCIEL NIEOBECNY KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
7.12 2 LI 2TE2 P. Czarnecka za l.5 piątek 11.12
  3   4TE1 P. Kalbarczyk zajęcia z całą klasą.
  0-3 PP 3TI2 Po ½ gr. p. Pirosza zajmą się p. Wach i p. Zwierzchowska.
  2 KT 3TE2 p. M. Stępień za l.1 środa 9.12
  3   4TT p. M. Wyszyńska za l. 5 wtorek 15.12
  4   4TT Czytelnia
  6   2TI2 Zajęcia zostają odwołane.
  3 OR 1TTI p. M. Kwiecień za l. 6 wtorek 8.12
  4   3TT p. B. Chrząszcz za l .1 poniedziałek 7.12
  6   2TE1 Zajęcia zostają odwołane.
  7   1TI3 p. K. Solecka za l. 8 poniedziałek 7.12
  0-1 KU 1TE2 Zajęcia grupy p. Kuczyńskiego zostają odwołane.
  2   2TE2 P. Czarnecka za l.5 piątek 11.12
  3-6 MY 3TE2 Po ½ grupy p. Makowskiego zajmą się p. P. Kozłowski i p. A. Nowocień.
  7-10   4TE1 Po ½ grupy p. Makowskiego zajmą się p. Chrzan i p. Nagrodzka.
  0 KJ 4TI2 p. Kalita zajęcia z całą klasą.
  1   2TI1 p. Kalita zajęcia z całą klasą.
  3   2TI2 p. Kalita zajęcia z całą klasą.
  4 - 5   4TI3 p. Kalita zajęcia z całą klasą.

W dniu 7.12 w godz. 8 -12 w Sali 010 odbędzie się kolejna akcja oddawania krwi. Zajęcia z Sali 010 zostają przeniesione do:

  1. Lekcja 1 klasa 2TE1 do sali 201w
  2. Lekcja 2 klasa 4TE2 do sali 215
  3. Lekcja 4 klasa 1TI3 do sali 211

revcoll.com