Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

 

DATA NR LEKCJI NAUCZYCIEL NIEOBECNY KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
17.12 6 LI 4TE1 Zajęcia zostają odwołane.
  7   1TTI Zajęcia gr. p. Cichawy zostają odwołane.
  8   2TE2 Zajęcia gr. p. Cichawy zostają odwołane.
  0-1 UP 2TI1 Zajęcia gr. p. Pietrzak zostają odwołane.
  2-3   1TI3 p. Dasiewicz zajęcia z całą klasą.
  4-5   4TI2 p. Rylski zajęcia z całą klasą.
  3 ZA 3TI2 p. Popielarski zaopiekuje się klasą.
  4   1TI1 p. Solecka-Cieloch zaopiekuje się klasą
  5   1TE2 p. Miłkowska zaopiekuje się klasą.
  6   3TE2 Klasa na wycieczce.
  7   3TI3 Czytelnia.
  8   1TE1 Zajęcia zostają odwołane.
  3 ZK 2TT p. Syta zajęcia z całą klasą.
  4   1TI3 p. Syta zajęcia z całą klasą.
  5   3TI2 p. Okoń zajęcia z całą klasą.
  6   4TI2 Zajęcia p. Zielezińskiej zostają odwołane
  4 SO 1TI2 p. Siekiera za l. 8 poniedziałek 21.12
  5   2TE2 p. Kowalczyk zaopiekuje się klasą.
  6   1TI3 Czytelnia.
  7   2TE3 Zajęcia zostają odwołane.
  2 MM 3TI2 p. Ciszewska zajęcia z całą klasą.
  3   3TI3 p. Płokita zajęcia z całą klasą.
  4   3TT p. Wyszyńska zajęcia z całą klasą.
  5   3TI3 p. Płokita zajęcia z całą klasą.
  6   2TE2 p. Płokita zajęcia z całą klasą.
  0-1 AS 3TE1 Zajęcia zostają odwołane.
  2   1TI2 p. Syta zaopiekuje się klasą.
  3   2TE3 p. Sajak zaopiekuje się klasą.
  1 SN 1TI3 p. Mroczek zajęcia z całą klasą.
  3   1TTI p. Mroczek zajęcia z całą klasą.
  4   1TE2 p. Mroczek zajęcia z całą klasą.
  5   1TI1 p. Mroczek zajęcia z całą klasą.
  6   1TE1 p. Mroczek zajęcia z całą klasą.
  7   1TI2 Zajęcia gr. p. Stańczyka zostają odwołane.
  1-4 BZ 3TE2 Klasa na wycieczce.
  0-3 MY 3TE3 Klasa na wycieczce.
  0 AN 2TE2 Zajęcia zostają odwołane.
  1-6   3z Zajęcia gr. p. Nowocienia zostają odwołane.
  1-4 WH 3TE2 Klasa na wycieczce.
  5-8   2TE1 Po ½ gr. p. Wojciechowskiego zajmą się p. Wiśniewski i p. Żukowska.

 

Klasy: 3TE2 i 3TE3 wyjeżdżają na wycieczkę naukowo – techniczną

na Politechnikę Warszawską

 

revcoll.com