Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

Egzaminy poprawkowe odbędą się 22.08. 2017 r. (wtorek – egzaminy pisemne) i 23.08. 2017 r. (środa – egzaminy ustne) o godz. 9.00.

Na egzamin należy zgłosić się z dowodem osobistym 45 minut wcześniej, na matematykę należy przynieść przybory według wykazu OKE ( kalkulator prosty, linijka, cyrkiel ). Wszystkich obowiązuje czarny długopis !!!

Szczegółowy harmonogram zostanie wywieszony na drzwiach wejściowych do szkoły dzień przed egzaminem.

Informacje ogólne o poprawkowych egzaminach maturalnych znajdują się na stronie internetowej szkoły: www.elektronik.edu.pl, obok sali 205 i obok sekretariatu.

 

 

Wszystkie egzaminy poprawkowe odbędą się 29.08.2017r. (wtorek).

29.08. 17 r. o godz. 8.00 w sali 102 odbędzie się część pisemna wszystkich egzaminów.

Na egzaminy należy zgłosić się 15 minut wcześniej.

O godzinie 10.00 29.08. 2017 r. w salach 102, 107, 109 i 202 odbędzie się część ustna egzaminów poprawkowych.

Informacje ogólne o egzaminach poprawkowych znajdują się na stronie internetowej szkoły: www.elektronik.edu.pl, obok sali 205       i obok sekretariatu. 

Szczegółowy harmonogram znajduje się w sekretariacie szkoły.

 

 

 

Dni 2, 4, 5, 8 i 9 maja 2017 są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla wszystkich uczniów. W tych dniach szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla chętnych uczniów.

Od godziny 9.00 dyżury pełnią:

02.05.2017

  1.  Małgorzata Nagrodzka

04.05.2017

  1. Monika Stępień
  2. Zbigniew Wosion

05.05.2017

  1. Tomasz Kośka
  2. Małgorzata Cichawa

08.05.2017

  1. Anna Chrzanowska

09.05.2017

  1. Paweł Wach