Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

Dostosowanie na egzaminie zewnętrznym przysługuje uczniowi posiadającemu opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, chorobą przewlekłą (należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o treści „Wskazanie wydłużenie czasu pracy na egzaminach zewnętrznych ze względu na chorobę przewlekłą; Jeśli zajdzie potrzeba uczeń może mieć przy sobie wodę , leki, batonik, itd.- należy wpisać właściwe)”

Aby skorzystać z dostosowania, należy wypełnić załącznik 4b (dotyczy egzaminu maturalnego) oraz załącznik 4a (dotyczy egzaminu zawodowego) i w terminie do 10.09 dostarczyć do gabinetu psychologa (s.222) lub pedagoga (s.103w). Uczniowie z chorobą przewlekłą muszą dodatkowo dostarczyć zaświadczenie od lekarza.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z pedagogiem lub psychologiem szkolnym w terminie do 10.09.2020:

mgr Izabela Kołdej pedagog szkolny s.103w tel. 48 344 81 16 wew. 2103

mgr Ilona Banaszek psycholog szkolny s.222 tel. 48 344 81 16 wew. 1222

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminów zewnętrznych znajdują się na stronie CKE