Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu edukacyjnego na temat zagrożenia uzależnieniem od hazardu, stworzonego w ramach akcji "Uzależnieniom behawioralnym mówię STOP!" - Celem akcji jest uświadomienie młodzieży, że niekontrolowane granie w gry hazardowe jest tak samo groźne, jak uzależnienie od alkoholu czy narkotyków.

Czytaj więcej...

Miło nam poinformować, że Cezary Rotuski, uczeń kl. 4TE1, podopieczny p. Barbary Czerskiej, znalazł się w gronie Finalistów XLVI edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w roku szkolnym 2019/2020 nie przeprowadza się zawodów III stopnia (centralnych) i nie wyłania się laureatów olimpiady. Finalistami Olimpiady zostają uczestnicy zawodów II stopnia (okręgowych) zakwalifikowani do zawodów III stopnia, którzy uzyskali w zawodach II stopnia liczbę punktów wynoszącą co najmniej 0,7 średniej arytmetycznej punktacji trzech najlepszych uczestników w danej grupie tematycznej.

Serdecznie gratulujemy sukcesu!

CEZARY ROTUSKI OWT

Jest nam niezmiernie miło ogłosić, iż uczeń naszej szkoły Szymon Wróblewski z klasy 1Ti2 jest uczestnikiem międzynarodowego projektu muzycznego, który polega na zagraniu utworu „Oda do radości” (9 symfonia Beethovena).

Autorami projektu są wykładowcy i nauczyciele muzyki z Rzymu: - Barbara Riccardi: pomysłodawca (finalistka światowej nagrody nauczycielskiej: Global Teacher Prize) - Prof. Milena Gammaitoni (Roma Tre University, Italy): koordynator artystyczny - Maestro Felice Clemente and Maestro Luca Marino: organizacja muzyczna - Edizioni Curci. W naszym mieście projekt koordynują nauczycielki: Agnieszka Kobierska i Magdalena Dygała.

Czytaj więcej...

Drodzy Absolwenci!!! Nasze spotkanie ma charakter historyczny. Z jednej strony dlatego, że spotykamy się w takim gronie, po raz ostatni, z drugiej - ponieważ temu spotkaniu towarzyszy świadomość, że lata spędzone w tej szkole, to historia, a jednocześnie początek nowego czasu…. Przed Wami droga ku indywidualnemu rozwojowi, ku odkrywaniu nowych możliwości, ku dorosłości. Powinniście więc wyznaczyć sobie cel, który zamierzacie osiągnąć.

Czytaj więcej...

Drodzy uczniowie

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami na temat bezpieczeństwa w Internecie. Zostały one opracowane przez Fundację ETOH w ramach projektu edukacyjno-profilaktycznego „Uzależnienia behawioralne? – Nie potrzebuję!”. Znajdziecie tam informację na co zwracać uwagę, gdzie szukać pomocy, jak postępować w przypadku, kiedy zaobserwuje u siebie niepokojące sygnały uzależnienia od internetu. 

Czytaj więcej...

Warsztaty edukacyjne dla uczniów, przygotowane w oparciu o zasady kształcenia kluczowych kompetencji dla uczniów szkół średnich.

Spotkania prowadzone są w atrakcyjnej, interdyscyplinarnej formie, wzbogacone dyskusją.
W najbliższy piątek t.j. 24 kwietnia 2020r.o godz. 14.00 i 15.00 odbędą się spotkania dla uczniów:

Czytaj więcej...

Zdalna edukacja

  • Nauka zdalna polega na zapoznawaniu się z różnego rodzaju cyfrowymi materiałami udostępnionymi w sieci Internet pod kierunkiem i aktywnym przewodnictwem nauczyciela.
  • Formy kształcenia dzielimy na synchroniczne interaktywne (uczeń i nauczyciel pracują w tym samym czasie, prowadząc komunikację w czasie rzeczywistym) oraz asynchroniczne (słuchacze mają dostęp do materiałów udostępnionych przez sieć, przyswajają wiedzę, realizują zadane ćwiczenia, wypełniają testy, itd.).
  • Rezultaty działań zarówno w kształceniu synchronicznym, jaki asynchronicznym mogą być przedmiotem oceny.

Czytaj więcej...