W ostatnich dniach dotarła do nas smutna wiadomość. Dnia 17 listopada b.r. zmarł Pan Andrzej Jędra, emerytowany żołnierz Wojska Polskiego, pilot w stopniu ppłk, który w latach 1989-2010 związany był z nasza szkołą jako nauczyciel przysposobienia obronnego. Ci, którzy znali pana profesora Jędrę, pamiętają Go nie tylko jako nauczyciela wykładającego treści związane z obronnością ale także jako wspaniałego gawędziarza, który uczył i wychowywał młodzież czerpiąc także ze swojego bogatego doświadczenia zawodowego. Na zawsze pozostanie w pamięci swoich uczniów, wychowanków oraz koleżanek i kolegów - nauczycieli naszej szkoły.