Szanowni Państwo

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, szkoła będzie prowadzić nauczanie na odległość od 25.03.2020r do 10.04.2020r. W tym czasie szkoła będzie zamknięta dla uczniów i nauczycieli.

Prosimy pamiętać o bezpieczeństwie w domu. Uczniowie muszą unikać miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe). Najlepiej jeżeli w tym czasie pozostaną w domu.

Prosimy o śledzenie informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły za pośrednictwem e-dziennika oraz strony internetowej szkoły.

Prosimy również o śledzenie na bieżąco komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem MEN w sprawie nauczania zdalnego:

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne

Z wyrazami szacunku

Konrad Witkowski