1 marca po raz dziesiąty obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji w szkole odbyła się audycja poprzedzająca to Narodowe Święto, będące wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji. 02.03.2020 na sali konferencyjnej uczniowie mieli okazję wysłuchać wykładu o genezie święta oraz bohaterach antykomunistycznego podziemia. Kim byli?Jakie były ich losy?

Uchwalenie Narodowego Dnia Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych" jest formą uczczenia ich walki i niezłomnej postawy patriotycznej, a także bólu i cierpienia, jakich doznawali przez wszystkie lata PRL. Po wykładzie uczniowie zostali zaproszeni na projekcję filmu ,,Ja jedna zginę. Inka 1946" poświęconego pamięci Danuty Siedzikówny pseudonim Inka.