KONKURS

W ubiegłym roku świętowaliśmy jubileusz 50-lecia istnienia Zespołu Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu a w tym roku przypada 100 lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości w związku z tym mamy dla Was propozycję zaistnienia i zostawienie po sobie śladu dla przyszłych pokoleń „Elektroników”

Przygotowaliśmy konkurs w którym należy przygotować propozycję zagospodarowania przestrzeni na ścianie, która znajduję się na II piętrze Naszej Szkoły. Nagrodą będzie wykonanie zwycięskiej grafiki na w/w ścianie. Szczegóły poniżej: Konkurs dla uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę pt. „Dla Niepodległej…” Cele konkursu: • zachęcenie uczniów do poznawania przeszłości i historii Polski w sposób aktywny: przybliżenie historii Polski i walki narodu o niepodległość związanej z obchodami 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz historii związanej z patronami szkoły Bohaterami Westerplatte

• upowszechnienie wiedzy o historii Polski w latach 1918-2018,

• przypomnienie postaci i symboli związanych z odzyskaniem suwerenności państwa polskiego oraz z patronami szkoły

• aktywizacja młodzieży do dialogu, refleksji na temat znaczenia słowa „niepodległość”, i „bohater”

• szansa wypowiedzi w formie plastycznej w ramach edukacji patriotycznej. Zasady uczestnictwa:

• adresaci konkursu: uczniowie Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu, praca może być indywidualna, klasowa, między klasowa, grupowa Zakres i tematyka:

• Tematem jest wykonanie projektu plakatu, muralu a finalnie wykonanie zwycięskiego projektu na ścianie

• Uczestnicy konkursu przygotowują projekt w dowolnej formie np. szkic, obraz, plakat, grafika komputerowa, komiks, hasło..

• każda praca powinna posiadać na odwrotnej stronie czytelnie wypełnioną metryczkę identyfikacyjną, zawierającą informację o autorach

• termin składania prac upływa dnia 15 grudnia 2018r.

 

Prace można składać w sekretariacie szkoły Ocena Komisja konkursowa powołana przez dyrektora dokona oceny prac. Głównymi kryteriami oceny prac będą: zgodność z tematyką, twórcze i oryginalne podejście do tematu konkursu. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.

Nagrody

 

Nagrodą w Konkursie jest wykonanie zwycięskiego projektu w wyznaczonym miejscu. Maksymalna kwota przeznaczona na materiały potrzebne do wykonania projektu to 500zł.