DATA NR LEKCJI NAUCZYCIEL NIEOBECNY KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
10.09 0 Z. Wosion 1TI3 Gr. p. Wosiona zajęcia zostają odwołane.
  1-2 Zwolnienie lekarskie 1TE1 Gr. p. Wosiona zajęcia zostają odwołane.
  3   1TI1 p. J. Kuczyński zajęcia z całą klasą.
  0-3 P. Pirosz 3TT Gr. p. Pirosza zajęcia zostają odwołane.
    Zwolnienie lekarskie    
  4 K. Solecka 1TI2 p. K. Siekiera za l. 7 piątek 11.09
  5 Zwolnienie lekarskie 2TE2 p. M. Łukasiewicz za l. 0 poniedziałek 14.09
  6   1TI3 Czytelnia.
  7   2TE3 Zajęcia zostają odwołane
  5 P. Wach 3TI3 Czytelnia.
  5 Szkolenie 2TT Czytelnia.

revcoll.com