DATA NR LEKCJI NAUCZYCIEL NIEOBECNY KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
04.09 0 Z. Wosion 1TTI Gr. p. Wosiona zajęcia zostają odwołane.

revcoll.com