DATA NR LEKCJI NAUCZYCIEL NIEOBECNY KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
10.11.2015 5 T. Kośka 2TI2 p. Sajak - opieka nad klasą
wtorek 6   2TI1 p. Mitak za l.0 - 10.11.2015
  7   4TE2 Zajęcia odwołane
         
10.11.2015 0-3 M. Chrzan 4TE2 p. Makowski i p. Nagrodzka po ½ klasy
wtorek 8,9   2TT Zajęcia odwołane
         
10.11.2015 3 W. Faliński 3TE2 czytelnia
wtorek 4   3TT p. Syta - opieka nad klasą
         
10.11.2015 5 K. Solecka 2TE3 p. Pakosz- opieka nad klasą
wtorek 6   1TI3 Zajęcia odwołane, l.7 wos z p. Smolarczyk odbędzie się 12.11.2015 na l.8
  7   1TI2 Zajęcia odwołane
         
10.11.2015 0 M. Cichawa 1TTI Zajęcia odwołane
wtorek 1   4TE1 Grupa p. Cichawy - zajęcia odwołane

revcoll.com