Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 maja 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać ́zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodziew sesji czerwiec-lipiec 2020r.

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20maja 2020r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodziew sesji czerwiec-lipiec 2020 r.