Pracownicy administracji
1. Pyrka Magdalena główna księgowa

2.

Derleta Urszula

specjalista d/s płac

3. Jaskulska Aneta

sekretarz szkoły

4. Iwona Bąk samodzielny referent

5.

Wojciech Popielarski

inspektor BHP

6. Wziątek Robert kierownik gospodarczy
7. Wach Paweł administrator sieci
 Pracownicy obsługi 
1. Adamczyk Adam  
2. Adamczyk Lucja  
3. Baranowski Stefan
4. Dygas Jadwiga
5. Forysiak Anna
 
6. Frączek Sławomir
7. Grabarczyk Barbara
8. Kowalczyk Mariusz
9. Kowalicak Izabela
10. Łukaszko Ilona
11. Osobińska Monika
12. Rudnicka Zofia
13. Suwała Edyta
14. Szczepańska Renata