Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

W związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną wszystkie zajęcia odbywają się w sposób zdalny. (Nie ma zajęć stacjonarnych w szkole).
Zajęcia odbywają się według aktualnego planu lekcji dostępnego na stronie szkoły. Proszę o zapoznanie się z drobnymi zmianami w planie.

Decyzją dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych od dnia 26.10.2020 do 08.11.2020r.   wszystkie zajęcia odbywają się w sposób zdalny. (Nie ma zajęć stacjonarnych w szkole).
Zajęcia odbywają się według aktualnego planu lekcji dostępnego na stronie szkoły.

Zasady ze strefy czerwonej zostały rozciągnięte na całą Polskę od soboty 24 października 2020 r w związku z tym plan lekcji uległ modyfikacji,

Zapraszamy do zapoznania się z nową wersją planu lekcji obowiązującego od dnia 26.10.2020r.

W dniu 21 października 2020 roku zmarł Pan mgr inż. Tadeusz Gula, współtwórca oraz długoletni Dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu.

Kierował szkołą nieprzerwanie od 1968 do 1984 roku, aż do przejścia na emeryturę. Objął stanowisko na początku powstania placówki i wraz z gronem zaangażowanych osób budował ją od podstaw, przezwyciężając trudności lokalowe, kadrowe i sprzętowe. Radom zawsze chlubił się szkołą, która pod dyrekcją Pana dyrektora Tadeusza Guli mogła poszczycić się wysokim poziomem nauczania i wieloma osiągnięciami, zarówno w dziedzinie nauki, techniki jak również sportu i rekreacji. Szkoła stała się atrakcyjna dla młodzieży, tworzono nowe klasy i nowe specjalności. Pan dyrektor Gula poświęcił 16 lat życia na budowanie renomy i prestiżu szkoły i przekazał ją swoim następcom jako nowoczesną, rozwijającą się placówkę oświatową.

Czytaj więcej...

W dniu 9 października 2020 uczniowie klasy 2i pod opieką Magdaleny Dygała, mieli możliwość spotkania z nauczycielem języka angielskiego - Rodrigo Cervassi i jego uczniami z Meksyku. Młodzież przedstawiła prezentację na temat Polski uczniom z Meksyku. Zajęcia te były świetną okazją do sprawdzenia praktycznej znajomości języka angielskiego.

Czytaj więcej...

Dnia 15.10.2020 r. odbył się wirtualny Bieg Erasmusa wystartowała sztafeta 3 osobowa na czele zespołu: Kacper Mularski 2TM, Kuba Iwański 1P2, Arkadiusz Kołacki 1P2. Organizatorem sztafetowego Biegu Erasmusa była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Każdy zawodnik musiał biec minimum 5 minut, a łączny czas drużyny musiał składać się z 60minut zapisując trasę za pomocą aplikacji Endomondo. Uczniowie otrzymali atrakcyjne pakiety startowe. Opiekunem wydarzenia była Martyna Kowalczyk.

Czytaj więcej...

Zapraszamy do zapoznania się z nową wersją planu.  Plan obowiązuje od dnia 19.10.2020r.

Onaczenie "@" zamiast sali lekcji oznacza nauczanie zdalne.

Październik to czas trwania globalnego projektu ‘Climate Action Project 2020’ realizowanego w naszej szkole przez nauczycielki języka angielskiego. Inicjatorem projektu jest Koen Timmers z Belgii, finalista w konkursie Global Teacher Prize (tzw Nobel Nauczycielski) oraz założyciel stowarzyszenia ‘Take Action Global’. W projekcie bierze udział ponad 150,000,000 z 100 różnych krajów. Działania projektu wspierają znane osoby i organizacje między innymi Dalai Lama, Greenpeace, dr Jane Goodall, Unesco, Microsoft, #TeachSDGs.

Czytaj więcej...

W dniu 16 października 2020 r. o godz. 10:00 planowane jest uruchomienie naboru wniosków do projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” w roku szkolnym 2020/2021. To już VI edycja projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020. W tym roku stypendystami marszałka ma szansę zostać 519 mazowieckich uczniów.

Czytaj więcej...