Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

W dniu 9 grudnia podczas przerw o godzinie 9:40 i 10:35 przy pokoju nauczycielskim, odbędzie się prezentacja produktów wykonanych przez uczniów klasy 1M i 1I w ramach międzynarodowego projektu ‘Innovate your dreams’, który oparty jest na metodzie STEAM. W projekcie bierze udział ponad 30.000 uczniów z całego świata.

Czytaj więcej...

„Jedzie święty Mikołaj,

Białą brodą świeci.

Worek z prezentami Ma dla NIEgrzecznych dzieci”

Elektronik wraz ze Świętym Mikołajem, serdecznie zapraszają uczniów elektronika, do aktywnego wzięcia udziału w mikołajkach, które odbędą się 6 grudnia 2019 roku na terenie szkoły. Każdy będzie mógł wziąć udział w przygotowanych na tą okazję zabawach, grach, konkursach rozwijających kompetencje kluczowe (matematyczne, informatyczne, naukowo techniczne, społeczne, inicjatywność i przedsiębiorczość) Dla wyróżniających się uczestników przewidziane są nagrody - oceny. Harmonogram konkursów, zmiana planu lekcji.

Czytaj więcej...

28 listopada 2019 roku w ZSE odbył się Festiwal Filmowy dotyczący Międzynarodowego Konkursu Wideo organizowanego przez Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu.

Czytaj więcej...

W ramach współpracy między Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu a ZSE im. Bohaterów Westerplatte grupa uczniów z klasy 1E oraz 3T1 w dniu 27.11.2019 wzięła udział w wykładzie otwartym zorganizowanym przez Wydział Filologiczno-Pedagogiczny UTH Rad. Wykład pt. Kraftwerk - ikona niemieckiej popkultury poprowadził Pan dr Jacek Kowalski.

 

Czytaj więcej...

Olimpiada składa się z dwóch bloków tematycznych:

• Blok A - Innowacje Techniczne

• Blok B – Wynalazczość

Uczeń może wystartować w jednej z w/w części lub spróbować swoich sił w obu częściach. Blok A dotyczy praktycznego wykonania pracy z jednej z 4 kategorii (pomoc dydaktyczna, pomysł ekologiczny, pomysł techniczny, usprawnienie softwarowo – techniczne), natomiast blok B dotyczy sprawdzenia wiedzy teoretycznej z dziedziny wynalazczości.

Czytaj więcej...

Ruszają zapisy do konkursu STEM (SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING, MATHEMATICS) organizowanym przez Politechnikę Warszawską.

W ramach projektu odbędzie się konkurs interdyscyplinarny uwzględniający wymagania w zakresie rozszerzonym programu nauczania z fizyki, matematyki i informatyki w szkole ponadgimnazjalnej.

Czytaj więcej...

Ruszają zapisy do XLIII Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej organizowanej przez AGH w Krakowie. Można zapisać się do następujących grup: 1. mechatronicznej 2. elektrycznej 3. elektronicznej 4. informatycznej 5. teleinformatycznej 6. elektroniki i informatyki medycznej Szkoła może wytypować po 4 osoby z każdej grupy tematycznej.

Zapisy kandydatów od 1XII u p. H. Żukowskiej 213w.

Czytaj więcej...

15 listopada 2019r. klasa 1M uczestniczyła w konferencji: PASJA, INSPIRACJA, MOTYWACJA, zorganizowanej w ramach obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Organizatorem konferencji jest American Corner Radom.

Czytaj więcej...