Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

Komisja Rekrutacyjna informuje o liczbie wolnych miejsc w rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Technik automatyk - 2

Technik informatyk - 1

Technik mechatronik -3

Technik programista - 6

Technik teleinformatyk - 3

 

Podanie wraz z oryginałami świadectwa, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i zdjęciami należy wrzucić do urny znajdującej się w wejściu do warsztatów szkolnych. Wzór podania poniżej:

Podanie w sprawie przyjęcia do szkoły w ramach wolnych miejsc

Dokumenty należy składać do 25.08.2020 do godziny 12.30

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w dniu dzisiejszym o godzinie 12.00 zostaną opublikowane listy kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych do doszkoły.

Listy wywieszone będą przy wejściu do warsztatów szkolnych, gdzie znajduje się urna oraz na stronie szkoły.

 

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym do Technikum w Zespole Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w dniu dzisiejszym o godzinie 12.00 zostaną opublikowane listy zakwalifikowanych do poszczególnych oddziałów oraz listy osób niezakwalifikowanych.

Listy wywieszone będą przy wejściu do warsztatów szkolnych, gdzie znajduje się urna oraz na stronie szkoły.

Jednocześnie informujemy, że do wszystkich kandydatów zakwalifikowanych Komisja wyśle email ze skierowaniem na badania oraz szczegółowymi informacjami jak potwierdzić wolę podjęcia nauki  (obowiązek dostarczenia oryginału świadectwa, trzech podpisanych zdjęć, zaświadczenia o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie, zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego do 18 sierpnia 2020) na wszystkie adresy podane we wniosku.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym Technikum w Zespole Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

 

Dyrektor ZSE zaprasza absolwentów po odbiór świadectw dojrzałości oraz dyplomów technika w dniu 12 sierpnia wg harmonogramu

 

 8.00 - 8.45  klasa 4TE1
 9.00 - 9.45  klasa 4TE2
 10.00 - 10.45  klasa 4Ti1
 11.00 - 11.45  klasa 4Ti2
 12.00 - 12.45  klasa 4Ti3
 13.00 - 13.45  klasa 4Ti4
 14.00 - 14.45  klasa 4TTi
 15.00 - 15.45  klasa 4TM

Osoby od których uczlnie wyagają wprowadzenie wyników do dnia 11 sierpnia mogą odebrać świadectwa w dniu 11 sierpnia (wtorek)  od 13.30 do 15.30.

Absolwenci oraz osoby upoważnione zobowiązani są do:

  • zachowania bezpiecznej odległości,
  • dezynfekcji rąk,
  • załażenia maseczek lub przyłbic zakrywających usta i nos
  • posiadania własnego długopisu.

Zbliża się termin dostarczania zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

Zaświadczenie o wynikach egzaminu, należy złożyć do urny w terminie od 31.07.2020r od godziny 9:50 do 4.08.2020r do godziny 16:00 w zaklejonej nie opisanej kopercie. Kandydat może dostarczyć oryginał (jeśli ma pewność że zostanie zakwalifikowany do przyjęcia) lub kopię wyników egzaminu.

Zaświadczenie może być dostarczone w formie elektronicznej w postaci skanu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Czytaj więcej...

Kolejny etap życia kiedyś się kończy, zaczyna się coś nowego. Warto ciągle cieszyć się darem życia i pisać tego życia ciąg dalszy. Wisława Szymborska napisała, iż „księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie”. Zawsze jeszcze można coś sensownego przeżyć i dopisać do swojego życia. Tyle pozostało jeszcze do zrobienia. W pamięci pozostają ludzie i zdarzenia. Warto pielęgnować wspomnienia, jak kwiaty. Warto zachować w sercu dobre wspomnienia.

Państwu i Uczniom za wszystko dziękujemy i życzymy, by praca w szkole dawała satysfakcję i radość, i by najlepszym wyrazem podziękowania, była ludzka wdzięczność. „Zakończenie roku szkolnego jest okazją do podziękowań, szczególnie tym spośród Was, którzy swoją pracowitością i systematycznością osiągnęli sukcesy w nauce. Gratulujemy Wam tych osiągnięć i jednocześnie dziękujemy tym, którzy godnie reprezentowali naszą szkołę podczas konkursów, olimpiad, zawodów sportowych.

Dziękujemy także za wspaniałą atmosferę, wyjątkowy klimat, za działalność charytatywną, otwarcie na potrzeby drugiego człowieka!!! Gronu Pedagogicznemu za włożony trud, za życzliwość i troskę o kształtowanie właściwych postaw młodzieży. Słowa wdzięczności kierujemy również do Rady Rodziców wspomagającej działania szkoły i do aktywnego Samorządu Szkolnego.

„Mówiąc wszystkim „do zobaczenia”, żywimy głęboką nadzieję, że za dwa miesiące spotkamy się w murach naszej szkoły pełni nowych sił i energii do dalszej pracy i nauki, do odkrywania tajemnic, których wciąż jest tak wiele do odkrycia.”

Dyrekcja Szkoły

 

List Ministra Edukacji Narodowej na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

W dniach 28 i 29 maja 2020 roku w Zespole Szkół Elektronicznych w Radomiu odbył się międzynarodowy konkurs „KANGUR MATEMATYCZNY”. Była to XXX edycja zmagań młodych matematyków z całego świata. W tym roku uczniowie rozwiązywali zadania online. Ponad 100 naszych uczniów zmagało się z 30 zadaniami.

Czytaj więcej...