Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się w dniu 01.09.20016r. o godz. 9.00 na boisku szkolnym.

Klasy pierwsze spotykają się z wychowawcami o godz. 8.30,

po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego zwiedzają szkołę z wychowawcami i następnie udają się do sal na pierwszą lekcję wychowawczą.

 

Dzień 27 maja 2016r. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla uczniów wszystkich oddziałów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej.

W tym dniu zapewniamy zajęcie opiekuńczo-wychowawcze dla chętnych uczniów.

Opiekę nad uczniami od godziny 9.00 będą sprawować nauczyciele: Kamila Płokita, Monika Wyszyńska, Jacek Kozuń