Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.

Wychowawcy klas  3TT oraz wszystkich klas  4 proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu w celu pobrania świadectw z kwalifikacji i przekazanie ich swoim wychowankom.
Uczniowie którzy zdawali egzamin poprawkowy w sesji poprawkowej proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu po odbiór świadectwa.

Dzień 31 października 2016 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Tego dnia zajęcia opiekuńczo - wychowawcze od godziny 9.00 prowadzą:

  • Jarosław Kalbarczyk – zajęcia sportowe
  • Dariusz Sajak – wyjście z młodzieżą na cmentarz w ramach akcji porządkowania grobów

 

Dnia 4 października 2016r. (wtorek) w sali 010, od godz. 8.00 do 12.00, odbędzie się w szkole akcja oddawania krwi. Wszystkich chętnych uczniów zapraszamy do podzielenia się tym cennym darem, który może uratować wiele istnień ludzkich.

Uczniowie oddający krew są w tym dniu zwolnieni z zajęć. Nieobecności usprawiedliwiają wychowawcy klas. Informujemy, że zajęcia, które odbywają się w sali 010 zostaną przeniesione w godzinach trwania akcji do innych sal. Informacja będzie umieszczona w dzienniku oraz w pokoju nauczycielskim. Za utrudnienia przepraszamy i dziękujemy za wyrozumiałość. Milena Kwiecień i Maria Mamczarz