Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.

W dniu 03.07.2018 (wtorek) w godzinach od 9.00 - 13.00 wydawane będą świadectwa maturalne.

Absolwenci wraz z dowodem osobistym proszeni są o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły.

W dniu 22.06.2018r. o godz. 9.00 odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego na sali gimnastyczne. Klasy pierwsze i kl. 2Ti2 oraz nagrodzeni uczniowie  z klas drugich i trzecich spotykają się na sali gimanstycznej. Pozostałe klasy słuchają transmisji w salach lekcyjnych. Po uroczystym zakończeniu uczniowie udają się do sal lekcyjnych na ostatnie w tym roku spotkanie z wychowawcą.

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły Zespołu Szkół Elektronicznych z dnia 18.09.2017 r. dzień 19 czerwca 2018 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Uwaga

informujemy o zmianie termimnu spotkania z rodzicami. Najbliższe spotkanie zostało przełożone z dnia 7.06.2018r czwartek na poniedziałek 4.06.2018 godzina 16:30 do 17:30.

Serdecznie zapraszamy