Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.

HARMONOGRAM WYDAWANIA WYNIKÓW MATUR  BUDYNEK PSP 27– 05 LIPCA 2021 R.

 

SALA 205 GODZ. 8.00 – KLASA 4TI1

SALA 206 GODZ. 8.10 – KLASA 4TM2

SALA 207 GODZ. 8.20 – KLASA 4TM1

SALA 208 GODZ. 8.30 – KLASA 4TI2

SALA 209 GODZ. 8.40 – KLASA 4TI3

SALA 210 GODZ. 8.50 – KLASA 4TE1

SALA 211 GODZ. 9.10 – KLASA 4TAE

SALA 212 GODZ. 9.20– KLASA 4TI4

SALA 213 GODZ. 9.30 – KLASA 4TT

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE  ZASAD BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANYCH Z COVID-19

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych (aktualizacja 20.05.2021 r.)

W dniu 25.06.2021 r. na zakończenie roku szkolnego odbędą się spotkania klas z wychowawcami.

Klasy I i III mają zakończenie roku o godzinie 8.00 wg harmonogramu:

Klasa

Wejście

Sala

1A

Warsztaty szkolne

202

1E

204

1I2

205

1P1

208

1P2

Łącznik sali gimnastycznej

211

1M

215

3TI2

Główne

010

3TI3

006

3TMA

209

1I1

PSP 27

205p

1T

206p

3TE1

207p

3TI1

208p

3TT

209p

3TM

210p

Klasy II mają zakończenie roku o godzinie 9.15

Klasa

Wejście

Sala

2A

Warsztaty szkolne

202

2E

204

2I

205

2P

209

2M

Łącznik sali gimnastycznej

211

2T

215

2TM

Główne

010

2TTA

006

2TE

PSP 27

205p

2TI1

206p

2TI2

207p

Prosimy o zachowywanie wszelkich środków ostrożności w związku z COVID19

Informujemy, że wszystkie materiały dotyczące  egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (formuła 2012, 2017 i 2019) są dostępne na stronie: https://www.testy.egzaminzawodowy.info

W Serwisie dostępne są testy pisemne, arkusze praktyczne,  oraz przykładowe rozwiązania z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Baza materiałów jest na bieżąco aktualizowana.  Dostęp do materiałów jest BEZPŁATNY.

ZASTĘPSTWA 19.10.2020

Zastępstwa za nieobecnych nauczycieli: K. Kozieł, M. Owczarek i M. Stępień są wprowadzone do dziennika Librus.

Poniżej zastępstwa nie wprowadzone do dziennika:

Nr lekcji

Nauczyciel nieobecny

Klasa

Zastępstwo

  1. Gregorek Tabor

1

3TI3

Lekcja odwołana

2 - 3

4TI1

Lekcje odwołane

4 - 5

4TI2

Łukasz Rylski – grupy łączone

6 - 7

3TI1

Łukasz Rylski – grupy łączone

R. Okrutny

2

2TTA

Wszystkie lekcje odwołane

3

1P2

4

4TAE

5

4TAE

7

2TTA

B.Czerska

1

2TE

Wszystkie lekcje odwołane

2

2M

3

2M

4

2M

Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 istnieje możliwość skorzystania z programu „Wyprawka Szkolna 2020”. Dofinansowanie do zakupu podręczników przysługuje uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Do uzyskania dofinansowania niezbędne jest złożenie stosownych dokumentów wg załączników oraz dołączenie dowodu zakupu. Uzupełnione dokumenty należy złożyć w gabinecie 103w w piątek 4.03.2020 w godz. 7.00-10.00 lub w poniedziałek 7.09.2020, 7.00-10.00.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej wg załączonego adresu.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z pedagogiem lub psychologiem szkolnym w terminie do 07.09.2020:

mgr Izabela Kołdej pedagog szkolny s.103w tel. 48 344 81 16 wew. 2103 (czwartek w godz. 15.30-17.30, piątek 7.00-11.00)

mgr Ilona Banaszek psycholog szkolny s.222 tel. 48 344 81 16 wew. 1222 (czwartek w godz. 9.00-11.00, piątek 7.00-11.00)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001227/O/D20201227.pdf

Ośwadczenie do pobrania

Wniosek do pobrania

Dyrektr ZSE przypomina, że egzaminy poprawkowe odbędą się w następujących terminach:

24.08.2020 r. - język angielski i fizyka

25.08.2020 r. - matematyka i język polski

Egzamin rozpoczyna się  o godzinie 8.30 częścią pisemną, następnie część ustna około godziny 9.40