Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się w dniu 01.09.20016r. o godz. 9.00 na boisku szkolnym.

Klasy pierwsze spotykają się z wychowawcami o godz. 8.30,

po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego zwiedzają szkołę z wychowawcami i następnie udają się do sal na pierwszą lekcję wychowawczą.

 

Egzaminy poprawkowe pisemne odbędą się 23.08. 2016r. (wtorek) o godz. 9.00.

Egzamin poprawkowy ustny z języka angielskiego odbędzie się 24.08. 2016 r. (środa) o godz. 9.00.

Na egzaminy należy zgłosić się z dowodem osobistym 45 minut wcześniej, na matematykę należy przynieść przybory według wykazu OKE ( kalkulator prosty, linijka, cyrkiel ). Wszystkich obowiązuje czarny długopis !!!

Czytaj więcej...

Wszystkie egzaminy poprawkowe odbędą się 29.08.2016 r. (poniedziałek).

29.08. 16 r. o godz. 8.00 w sali 102 i 113 odbędzie się część pisemna wszystkich egzaminów.

Na egzaminy należy zgłosić się 15 minut wcześniej.

Czytaj więcej...

Dzień 17 czerwca jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych dla uczniów wszystkich oddziałów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej.

W tym dniu zapewniamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla chętnych uczniów.

Od godz. 10.00 dyżur pełnią:

 1. Ks. Tomasz Kośka
 2. Ks. Jarosław Rożek
 3. Izabela Kołdej
 4. Kamila Płokita

Dni 20 i 21 czerwca są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów wszystkich oddziałów technikum.

W dniu 20 czerwca zapewniamy zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla chętnych uczniów.

Od godz. 10.00 dyżur pełnią:

 1. Maria Mamczarz
 2. Marcin Makowski
 3. Aneta Gregorek- Tabor

W dniu 21 czerwca zapewniamy zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla chętnych uczniów.

Od godz. 10.00 dyżur pełnią:

 1. Michał Kalita
 2. Jolanta Olas
 3. Paweł Kozłowski
 4. Artur Pakosz

Dnia 20.06.2016r.

klasa 3z pod opieką wychowawcy o godz. 9.00 wychodzi na basen w Centrum Słonecznym (chętni inni uczniowie mogą dołączyć do klasy 3z)

Dnia 21.06.2016r.

klasa 3z pod opieką wychowawcy o godz. 13.00 wychodzi na basen w Centrum Słonecznym (chętni inni uczniowie mogą dołączyć do klasy 3z)