Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.

Turnieje i olimpiady tematyczne, związane z wybraną dziedziną wiedzy, których laureaci i finaliści zgodnie z art. 44zzzw ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915. z późn. zm.) są zwolnieni z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego .

Terminarz poszczególnych etapów turniejów i olimpiad tematycznych w roku szkolnym 2022/2023

Wydawanie świadectw maturalnych przez wychowawców zaplanowane jest 5 lipca 2022 r. o godzinie 9.00 w salach budynku SP27.

Absolwentów prosimy o punktualność.

Dyrektor Zespołu Szkól Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną i stomatologiczną uczniom do
19. roku życia na poniższych zasadach:

  1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje specjalistka w zakresie medycyny szkolnej p. Eulalia Patrycka
  1. Gabinet medyczny mieści się w budynku szkolnym na parterze - pokój 116 przy ul. Sadkowskiej 19
  1. Pielęgniarka pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach. Od 8.00 do 15.00.
  1. Świadczenia ogólnostomatologiczne realizuje CORTEN-MEDIC gabinet stomatologiczny przy ul. Beliny - Prażmowskiego 33A.
  1. W przypadku, gdybyście Państwo życzyli sobie objęcia dziecka opieką stomatologiczną proszę o złożenie oświadczenia do świadczenia usług stomatologicznych. do sekretariatu szko
  1. Na każde wykonywane świadczenia ogólnostomatologicznego dziecko zgłasza się
    z pisemnym wyrażeniem zgody przez rodziców.
  1. Wzory oświadczeń na świadczenie stomatologiczne znajdują się na stronie szkoły

 

Dyrektor

Zespołu Szkól Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte

Konrad Witkowski

 

HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

01.09.2021 r. (środa)

 

Budynek PSP 27

Godzina 8.00

klasa

sala

4TE

205 p

4TI1

206 p

4TI2

207 p

4TI3

208 p

4TM

209 p

4TMA

210 p

4TT

212 p

 

Budynek PSP 27

Godzina 9.00

klasa

sala

3TE

205 p

3TTA

206 p

3TI1

207 p

3TI2

208 p

3TM

209 p

 

Budynek PSP 27

Godzina 11.00

klasa

sala

2A

205 p

2E

206 p

2I1

207 p

2I2

208 p

2M

209 p

2P1

210 p

2T

212 p

2P2

     213p

 

Budynek ZSE

Godzina 11.00

klasa

sala

3A

305

3E

302

3I

113

3P

       107

3M

109

3T

       010

 

Klasy I spotykają się z wychowawcami przed szkołą o godzinie 9.20. Wychowawca czeka z tabliczką na swoich wychowanków, następnie udaje się z nimi do przydzielonych klas i na 9.30 deleguje pięć osób na salę gimnastyczną. O godz. 10.00 odbędzie się uroczysta inauguracja roku szkolnego2021/2022 i ślubowanie klas pierwszych. Uroczystość będzie transmitowana do klas.

Budynek Zespołu Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte

klasa

sala

1A

202

1E

204

1I1

205

1I2

208

1P1

209

1P2

215

1TM

211

1M

307

Prosimy o zachowywanie wszelkich środków ostrożności, bezpieczeństwa w związku z COVID19 i stosować się do wytycznych MEiN, MZ, GIS

24 sierpnia 2021 roku godz. 8.00

Lp.

Przedmiot

Sala

1

Technologia i materiałoznawstwo elektryczne

107

25 sierpnia 2021 roku godz. 8.00

1

Język polski

102

2

Projektowanie witryn i aplikacji

113

3

Sieciowe systemy operacyjne

114

4

Pomiary elektryczne i elektroniczne

213w