Z powodu wyjazdu służbowego w dniach 5 i 6 marca pani pedagog oraz pani psycholog będą nieobecne w szkole.