W dniu 30.01.2020 pedagog obecny w godzinach 7.30-9.30w dniu 30.01.2020 pedagog obecny w godzinach 7.30-9.30