Prezydium Rady Rodziców zwraca się z prośbą o poinformowanie przedstawicieli do Rady Rodziców o spotkaniu w dniu 26.11.2019r. o godz. 17.45 w auli. Obecność przedstawicieli obowiązkowa.

Przewodniczący Rady Rodziców

Mariusz Makowski