Absolwenci technika elektronika, oraz technika teleinformatyka, którzy uzyskali tytuł technika elektronika proszeni są o odbiór dyplomów w sekretariacie szkoły.