ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO KLAS MATURALNYCH

W DNIU 26.04.2019R. O GODZ. 12.30 NA SALI GIMNASTCZNEJ ODBĘDZIE SIĘ UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE KLAS MATURALNYCH.

PO UROCZYSTOŚCI UCZNIOWIE Z WYCHOWAWCAMI UDAJĄ SIĘ DO SAL LEKCYJNYCH NA OSTATNIĄ LEKCJĘ WYCHOWAWCZĄ.

Dyrekcja ZSE