Dzień 10 stycznia 2019 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

W szkole tego dnia przeprowadzona będzie część pisemna egzaminu zawodowego - sesja zimowa, wg harmonogramu opublikowanego na stronie szkoły.

Przypominam wszystkim zdającym o obowiązku stawienia się 30 minut wcześniej przed wyznaczoną godziną egzaminu.

Powinniście mieć przy sobie czarno piszący długopis/pióro oraz możecie mieć kalkulator prosty.

POWODZENIA !!!