7.10 – 11.30     Przygotowanie przydzielonych sal i wigilie klasowe z wychowawcami i nauczycielami.
11.45 – 12.30  

Jasełka.  Klasy 4 z wychowawcami na sali gimnastycznej, pozostałe klasy wysłuchają transmisję w salach.

12.30 – 15.15   Zajęcia lekcyjne wg planu.