Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.

W dniu 19 marca 2018 r. miała miejsce w Zespole Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu kolejna uroczystość przekazania na rzecz szkoły przez Firmę patronacką w tym wypadku "RADWAG Wagi elektroniczne" reprezentowaną przez Pana Jacka Pileckiego, komponentów przeznaczonych do budowy samochodu elektrycznego konstruowanego przez zespół uczniów pasjonatów w ramach realizacji szkolnego projektu edukacyjnego "Uczniowie Elektronika twórcami samochodu elektrycznego zasilanego energią słoneczną".

Zespół uczniów pod kierunkiem nauczyciela ZSE w Radomiu mgr inż. Sławomira Sokołowskiego zajmuje się zaprojektowaniem oraz wykonaniem praktycznym konkretnego pojazdu elektrycznego na bazie konwersji z samochodu spalinowego, dodatkowo zasilanego energią słoneczną. Pozostałymi nauczycielami biorącymi udział w realizacji projektu są dr hab. inż prof. UTH Marcin Chrzan oraz mgr inż. Paweł Wach.

Celem projektu jest zapoznanie młodzieży naszej szkoły ze współczesnymi koncepcjami konstrukcji pojazdów elektrycznych zasilanych między innymi za pomocą odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo w ramach realizacji tego projektu uczniowie współpracują z takimi instytucjami jak Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu oraz Ośrodki pomocy społecznej, działając na rzecz dzieci chorych i niepełnosprawnych, promując przy okazji wsród dzieci i młodzieży ideę elektromobilności.

Zespół reprezentują uczniowie klas technikum o róznych profilach kształcenia, między innymi Bartłomiej Soból z kl.3TTI bedący kierownikiem zespołu, Milena Grzyb z kl. 3TI2 oraz Natalia Sułecka z kl. 2TI4, którzy w trakcie spotkania, między innymi, przedstawili swoje zaangażowanie i zadania w tym projekcie.

Zakupione przez firmę "RADWAG Wagi elektroniczne" komponenty w postaci czterech trakcyjnych akumulatorów żelowych zostały przekazane na ręce dyrektora szkoły p. Konrada Witkowskiego. W trakcie spotkania zostały poruszone także kwestie wspólczesnej elektromobilności oraz sprawy dotyczące współpracy patronackiej szkoły z Firmą Radwag.