Wszystkich uczniów zainteresowanych historią II wojny światowej oraz Patronami naszej szkoły zapraszamy do wzięcia udziału w szkolnym konkursie wiedzy o Bohaterach Westerplatte.

Chętnych prosimy o zgłaszanie swojego udziału do p. Moniki Stępień. Konkurs odbędzie się w październiku 2015 r.

Miejsce oraz data odbycia się konkursu podane będą po zebraniu listy uczestników w terminie poźniejszym. Monika Stępień Sławek Sokołowski