Informujemy wszystkich nauczycieli, że zmiana planu w związku z zakończeniem I semestru nastąpi 4 stycznia 2016 r.

Informacja ta istotna jest przede wszystkim dla nauczycieli, którzy mają przydziały w klasach 4 i są w trakcie opracowywania planów nauczania.