Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.

Co należy rozumieć pod pojęciem „AUTOMATYKA”?

Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).

Czym zajmuje się automatyk?

Jest to specjalista o wielofunkcyjnych kwalifikacjach zawodowych. Przedmiotem jego pracy są maszyny, a dokładnie ich układy sterowania, czyli ukryte mechanizmy, za pomocą których wprawiane są w ruch i samoczynnie wykonują szereg operacji.

Automatyk zajmuje się projektowaniem, konstruowaniem i tworzeniem dla maszyn odpowiedniego oprogramowania. Pełni nadzór nad pracującymi urządzeniami oraz robotami przemysłowymi. Jego zadaniem jest również opiniowanie projektów z zakresu układów automatyki oraz uczestnictwo w ich odbiorze i uruchamianiu.

Miejscem pracy automatyka są biura technologiczne i konstrukcyjne, laboratoria dużych zakładów przemysłowych, hale produkcyjne, ośrodki badawczo-rozwojowe, instytuty naukowe oraz szkoły wyższe. Jego podstawowe narzędzie pracy to komputer ze specjalistycznymi programami komputerowymi, dzięki któremu opracowuje nowe konstrukcje i realizuje pomysły.

Jaką wiedzę zdobywa automatyk podczas nauki w technikum?

Nauka w szkole trwa 5 lat, podczas której przyszły automatyk zdobędzie wiedzę m.in. z zakresu:

 • elektrotechniki i elektroniki,
 • pomiarów przemysłowych (wielkości elektrycznych – stanu izolacji, ciągłości obwodów elektrycznych, rezystancji, natężenia prądu, napięcia, zawartości harmonicznych; wielkości nieelektrycznych – temperatury, ciśnienia, naprężeń, siły, masy, drgań, poziomu, przepływu, przemieszczenia liniowego i kątowego),
 • urządzeń i układów automatyki (eksploatacja i diagnostyka czujników, sygnalizatorów, regulatorów, urządzeń energoelektronicznych, urządzeń pneumatycznych),
 • sterowników programowalnych (programowanie sterowników Programmable Logic Controller i diagnostyka instalacji wyposażonych w sterowniki Programmable Logic Controller),
 • symulacji procesów automatyki (obserwacja i analiza zależności między właściwościami mediów wykorzystywanych w procesie technologicznym – temperatura, ciśnienie, przepływ, poziom medium).

Nauczanymi językami są język niemiecki i angielski.

Przedmiotami nauczanymi na poziomie rozszerzonym są matematyka i fizyka.

Jakie kwalifikacje uzyskuje automatyk po ukończeniu technikum?

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość uzyskania 2 kwalifikacji:

 • ELM.01 Montaż, uruchamianie i obsługiwanie ukłądów automatyki przemysłowej
 • ELM.04 Eksploatacja automatyki przemysłowej

Jakie są perspektywy dalszej nauki po ukończeniu technikum?

Uzyskanie tytułu technika automatyka stanowi solidną podbudowę do rozpoczęcia studiów na politechnikach na wielu kierunkach, do których m.in. należą: automatyka, automatyka i robotyka, elektronika, elektryka, mechatronika, informatyka.

Jakie są perspektywy zawodowe automatyka?

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik automatyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montażu urządzeń i instalacji automatyki,
 • uruchamiania urządzeń i instalacji automatyki,
 • przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń i instalacji automatyki,
 • diagnostyki i remontu urządzeń i instalacji automatyki.

Automatyk może:

 • pracować jako specjalista w laboratoriach zakładów przemysłowych, w ośrodkach badawczo-rozwojowych, biurach technologicznych, halach produkcyjnych,
 • podjąć pracę w zawodzie jako technik dozoru technicznego, technolog produkcji i napraw, technolog i projektant w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej, technik w zakładach naprawy i serwisu sprzętu elektronicznego,
 • prowadzić własną firmę produkcyjną i usługową,
 • uzupełnić kwalifikacje na kwalifikacyjnym kursie zawodowym,
 • podjąć studia na uczelniach wyższych.

Zaletą zawodu automatyka jest możliwość pięcia się po szczeblach kariery zawodowej. Wymagana jest w tym celu stała aktualizacja wiedzy z zakresu nowinek technologicznych, gdyż postęp wciąż idzie do przodu.

Obecnie niemal wszystkie gałęzie przemysłu są ściśle zautomatyzowane, co oznacza, że automatyk nie powinien mieć problemów ze znalezieniem pracy.

Jak wygląda współpraca szkoły z firmami, instytucjami i uczelniami wyższymi?

Szkoła współpracuje z wieloma firmami i instytucjami zarówno na rynku lokalnym, jak i ogólnopolskim. Uczniowie odbywają praktyki zawodowe w zakładach przemysłowych na terenie Radomia i okolic, do których należą m.in. DURR, ITM, KOMBUD, RADWAG.

ELEKTRONIK współpracuje także z uczelniami wyższymi, m.in. Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu, czy Politechniką Warszawską. Odbywają się wycieczki przedmiotowe na uczelnie, podczas których uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych oraz wykładach naukowych, prezentowanych przez profesorów.

Wielu absolwentów po „ELEKTRONIKU” pracuje w wymienionych firmach, instytucjach i uczelniach wyższych.

Jeżeli zainteresowały cię zagadnienia dotyczące automatyki to NIE CZEKAJ I DOŁĄCZ DO NAS! – do społeczności „ELEKTRONIKA”!