Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

12.09.2022 r. (poniedziałek) godzina 18:00 – spotkanie na sali gimnastycznej

z dyrekcją i specjalistami, dalsza część zebrania odbędzie się z wychowawcami w wyznaczonych salach.

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

3A

Joanna Stępień

205

3E

Barbara Kostkiewicz

305

3M

Barbara Chrząszcz

302

3I1

Magdalena Zwierzchowska

204

3I2

Marcin Kusiak

215

3P1

Maria Mamczarz

304

3P2

Jolanta Olas

211

3T

Karolina Kozieł

107

4A

Małgorzata Szczepańska

205p

4E

Małgorzata Cichawa

206p

4I

Aneta Gregorek-Tabor

207p

4M

Jarosław Kalbarczyk

208p

4P

Monika Adamczyk

209p

4T

Joanna Łyjak

210p

4TE

Agnieszka Smolarczyk

209

4TI1

Edyta Krawczyk w zastępstwie Izabela Kołdej

102

4TI2

Julia Marszałek

208

4TM

Sylwia Syta

202

4TTA

Anna Wieczorek

109

13.09.2022 r. (wtorek) godzina 17:00 - spotkanie na sali gimnastycznej

z dyrekcją i specjalistami, dalsza część zebrania odbędzie się z wychowawcami w wyznaczonych salach.

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

1A

Zuzanna Dobkiewicz

205p

1E

Wojciech Wojciechowski

211

1I

Sylwia Szafranowicz

206p

1P1

Monika Wyszyńska

207p

1P2

Diana Tomaszewska

208p

1M

Magdalena Dygała

209p

1R

Anita Olszewska - Zapłata

210p

2A

Artur Nowocień

102

2E

Marcin Weselski

215

2I1

Beata Gradzik

205

2I2

Urszula Pietrzak-Marek

109

2P1

Katarzyna Solecka

204

2P2

Katarzyna Skórkiewicz

107

2M

Aneta Wojtan

208

2TM

Eliza Mitak

202