REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2022/2023

Liczba wolnych miejsc w rekrutacji uzupełniającej

Technik automatyk - 1 miejsce

Technik robotyk - 3 miejsca

Technik elektronik - 3 miejsca

Technik mechatronik - 1 miejsce

Technik informatyk - brak wolnych miejsc

Technik programista - brak wolnych miejsc

HARMONOGRAM REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ 2022/2023

Od 1.08 do 3.08 złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

12.08 publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia

Od 16.08 do 18.08 potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych

19.08 publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

Wzór podania o wzięcie udziału w rekrutacji uzupełniającej do pobrania.