Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 w Zespole Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu odbyło się po hasłem „Gdyby nie szkoła, nie docenilibyśmy wakacji”. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: przedstawiciele Wydziału Edukacji, firm partnerskich wspierających działalność edukacyjną szkoły oraz członkowie Rady Rodziców. Pan Dyrektor Konrad Witkowski podziękował uczniom i nauczycielom za wyjątkowe zaangażowanie w naukę i pracę na rzecz szkoły, środowiska lokalnego oraz rodzicom wzmacniającym działania ZSE na płaszczyznach: edukacyjnej, wychowawczej i patriotycznej.

Pan Dyrektor podkreślił, że mimo trudności związanych z pandemią, wielu uczniów otrzymało świadectwa z wyróżnieniem, osiągnęło wyróżniające oceny z zajęć praktycznych czy wysokie miejsca w konkursach o zasięgu ogólnopolskim.

Całej społeczności szkolnej życzymy niezapomnianych przeżyć w czasie wakacji oraz samych słonecznych chwil, pamiętajmy jednak o bezpieczeństwie podczas letniego wypoczynku!