Dyrektor Zespołu Szkól Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną i stomatologiczną uczniom do
19. roku życia na poniższych zasadach:

  1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje specjalistka w zakresie medycyny szkolnej p. Eulalia Patrycka
  1. Gabinet medyczny mieści się w budynku szkolnym na parterze - pokój 116 przy ul. Sadkowskiej 19
  1. Pielęgniarka pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach. Od 8.00 do 15.00.
  1. Świadczenia ogólnostomatologiczne realizuje CORTEN-MEDIC gabinet stomatologiczny przy ul. Beliny - Prażmowskiego 33A.
  1. W przypadku, gdybyście Państwo życzyli sobie objęcia dziecka opieką stomatologiczną proszę o złożenie oświadczenia do świadczenia usług stomatologicznych. do sekretariatu szko
  1. Na każde wykonywane świadczenia ogólnostomatologicznego dziecko zgłasza się
    z pisemnym wyrażeniem zgody przez rodziców.
  1. Wzory oświadczeń na świadczenie stomatologiczne znajdują się na stronie szkoły

 

Dyrektor

Zespołu Szkól Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte

Konrad Witkowski