Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.

Dyrektor Zespołu Szkól Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną i stomatologiczną uczniom do
19. roku życia na poniższych zasadach:

  1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje specjalistka w zakresie medycyny szkolnej p. Eulalia Patrycka
  1. Gabinet medyczny mieści się w budynku szkolnym na parterze - pokój 116 przy ul. Sadkowskiej 19
  1. Pielęgniarka pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach. Od 8.00 do 15.00.
  1. Świadczenia ogólnostomatologiczne realizuje CORTEN-MEDIC gabinet stomatologiczny przy ul. Beliny - Prażmowskiego 33A.
  1. W przypadku, gdybyście Państwo życzyli sobie objęcia dziecka opieką stomatologiczną proszę o złożenie oświadczenia do świadczenia usług stomatologicznych. do sekretariatu szko
  1. Na każde wykonywane świadczenia ogólnostomatologicznego dziecko zgłasza się
    z pisemnym wyrażeniem zgody przez rodziców.
  1. Wzory oświadczeń na świadczenie stomatologiczne znajdują się na stronie szkoły

 

Dyrektor

Zespołu Szkól Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte

Konrad Witkowski