HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

01.09.2021 r. (środa)

 

Budynek PSP 27

Godzina 8.00

klasa

sala

4TE

205 p

4TI1

206 p

4TI2

207 p

4TI3

208 p

4TM

209 p

4TMA

210 p

4TT

212 p

 

Budynek PSP 27

Godzina 9.00

klasa

sala

3TE

205 p

3TTA

206 p

3TI1

207 p

3TI2

208 p

3TM

209 p

 

Budynek PSP 27

Godzina 11.00

klasa

sala

2A

205 p

2E

206 p

2I1

207 p

2I2

208 p

2M

209 p

2P1

210 p

2T

212 p

2P2

     213p

 

Budynek ZSE

Godzina 11.00

klasa

sala

3A

305

3E

302

3I

113

3P

       107

3M

109

3T

       010

 

Klasy I spotykają się z wychowawcami przed szkołą o godzinie 9.20. Wychowawca czeka z tabliczką na swoich wychowanków, następnie udaje się z nimi do przydzielonych klas i na 9.30 deleguje pięć osób na salę gimnastyczną. O godz. 10.00 odbędzie się uroczysta inauguracja roku szkolnego2021/2022 i ślubowanie klas pierwszych. Uroczystość będzie transmitowana do klas.

Budynek Zespołu Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte

klasa

sala

1A

202

1E

204

1I1

205

1I2

208

1P1

209

1P2

215

1TM

211

1M

307

Prosimy o zachowywanie wszelkich środków ostrożności, bezpieczeństwa w związku z COVID19 i stosować się do wytycznych MEiN, MZ, GIS