Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

01.09.2021 r. (środa)

 

Budynek PSP 27

Godzina 8.00

klasa

sala

4TE

205 p

4TI1

206 p

4TI2

207 p

4TI3

208 p

4TM

209 p

4TMA

210 p

4TT

212 p

 

Budynek PSP 27

Godzina 9.00

klasa

sala

3TE

205 p

3TTA

206 p

3TI1

207 p

3TI2

208 p

3TM

209 p

 

Budynek PSP 27

Godzina 11.00

klasa

sala

2A

205 p

2E

206 p

2I1

207 p

2I2

208 p

2M

209 p

2P1

210 p

2T

212 p

2P2

     213p

 

Budynek ZSE

Godzina 11.00

klasa

sala

3A

305

3E

302

3I

113

3P

       107

3M

109

3T

       010

 

Klasy I spotykają się z wychowawcami przed szkołą o godzinie 9.20. Wychowawca czeka z tabliczką na swoich wychowanków, następnie udaje się z nimi do przydzielonych klas i na 9.30 deleguje pięć osób na salę gimnastyczną. O godz. 10.00 odbędzie się uroczysta inauguracja roku szkolnego2021/2022 i ślubowanie klas pierwszych. Uroczystość będzie transmitowana do klas.

Budynek Zespołu Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte

klasa

sala

1A

202

1E

204

1I1

205

1I2

208

1P1

209

1P2

215

1TM

211

1M

307

Prosimy o zachowywanie wszelkich środków ostrożności, bezpieczeństwa w związku z COVID19 i stosować się do wytycznych MEiN, MZ, GIS