HARMONOGRAM WYDAWANIA WYNIKÓW MATUR  BUDYNEK PSP 27– 05 LIPCA 2021 R.

 

SALA 205 GODZ. 8.00 – KLASA 4TI1

SALA 206 GODZ. 8.10 – KLASA 4TM2

SALA 207 GODZ. 8.20 – KLASA 4TM1

SALA 208 GODZ. 8.30 – KLASA 4TI2

SALA 209 GODZ. 8.40 – KLASA 4TI3

SALA 210 GODZ. 8.50 – KLASA 4TE1

SALA 211 GODZ. 9.10 – KLASA 4TAE

SALA 212 GODZ. 9.20– KLASA 4TI4

SALA 213 GODZ. 9.30 – KLASA 4TT

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE  ZASAD BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANYCH Z COVID-19

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych (aktualizacja 20.05.2021 r.)