Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 29.09.2019-26.10.2019

 

Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ w roku 2018

Uczniowie klas 2TI i 2TE, 2TAE zainteresowani wyjazdem na staże do Hiszpanii w w/w programu proszeni są zapoznanie się z regulaminem Regulamin rekrutacji uczestników do projektu „Mobilność i specjalizacja zawodowa kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy” realizowanego w ramach programu Erasmus+ akcji: Mobilność edukacyjna współfinansowanego ze środków Unii Europejskiego i wypełnienie w nieprzekraczalnym terminie do 20/02/2019r formularza zgłoszeniowego wraz ze zgodami. Wypełniony i wydrukowany formularz zgłoszeniowy należy osobiście złożyć do p. Wojciecha Popielarskiego sala 312 i p. Pawła Wach sala 114.

 

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy ze zgodami

Procedura odwoławcza

 

 Lista osób zakwalifikowanych do projektu ERASMUS PLUS dostępna będzie w gablocie projektu na pierwszym piętrze.