Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu